تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

مدیرمجتمع:آقای برکت حسین زهی

مدیرمدرسه:آقای علی نقدی محمودی

معاونین آموزشی:محمدحسین محمودی-یعقوب جهاندیده

معاون پرورشی:آقای امان اله سپاهی

معاون اجرایی:آقای عبدالغفار پیام

 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc