تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

لطفا به ادامه مطلب بروید

کلیات ریاضی سوم ابتدایی

کتاب شامل 8 فصل است.

1-الگوها 2-عددهای چهاررقمی 3-کسرها 4-ضرب وتقسیم5-محیط ومساحت6-جمع وتفریق7-آمار واحتمال8-ضرب وتقسیم

 

هر فصل شامل:

1-تصویرعنوانی:این تصویرمربوط به کل فصل است



2-تصویرموضوعی:

- هدف این تصویر ربط دادن مطالب ریاضی با محیط زندگی دانش آموز

- دراین تصویر مفاهیم معنا دار می شود به این صورت که معلم از دانش آموزان سوالاتی را می پرسد .این سوالات با توجه به عنوان (کلید )واحد های درسی است تا دانش‌آموزان را به هدف مورد نظر نزدیک کند.

تذکر:معلم می تواند به دلخواه خود یک تصویر، که با موضوع ربط دارد را هم انتخاب کند.

3-حل مسئله:

باتوجه به این که متاسفانه دانش آموزان در حل مسایل ریاضی مشکل دارند در ابتدای هر فصل یک راهبرد وجود دارد که حل مسایل ریاضی را آسان میکند.در پایه اول  راهبردهای حل مسئله به صورت غیر مستقیم وجود دارند.در  پایه دوم در هر فصل یک راهبرد آموزش داده شده است که در وسط فصل ها هستندو هدف فقط آموزش دادن راهبردهاست .ولی در پایه سوم راهبردهای حل مسئله درابتدای هر فصل آورده شده اندوهدف این است که دانش آموزان از راهبردها استفاده کنند.

 راهبرد های هشت فصل به ترتیب عبارتند از:

-فصل اول:الگویابی (کشف رابطه ی بین اعداد یا شکل ها و بیان وتوصیف آن رابطه به صورت کلامی و نوشتاری )

-فصل دوم:مرتب سازی(هروقت در یک مسئله تمام حالت های ممکن خواسته شود در این صورت از راهبرد مرتب سازی استفاده می کنیم دراین صورت تلاش می کنیم با نظم وترتیب مشخص تمام حالت ها را بدست آوریم.)

-فصل سوم:رسم شکل(برای حل مسئله با رسم شکل،ابتدا صورت مسئله را بخوانید وجملات آن را برای خود معنی کنید سپس به ازای هر نکته شکلی مناسب بکشید تا پاسخ آشکار شود.برای رسم شکل لازم نیست از شکل های واقعی استفاده کنید مهم معنی شکل شما وارتباط آن با داده ها و خواسته ی مسئله است.

-فصل چهارم:نمادین سازی(تبدیل کردن مسئله به یک تساوی یا عبارت یا یک شکل نمادین به درک بهتر مسئله کمک میکند .نمادها شامل:عددها،علامت ها،عمل ها و شکل های هندسی هستند.

-فصل پنجم:زیر مسئله(تبدیل کردن مسئله به چند مسئله کوچکترومرحله ای کمک می کند تا پیچیدگی مسئله کمتر شود.با حل مسئله های کوچک،مرحله به مرحله به جواب نزدیک می شویم .تبدیل مسئله به مسئله های کوچک ومرحله ای در شکل های هندسی هم انجام می شود.

-فصل ششم:ساده سازی (ساده ک/ردن مسئله کمک می کند الگوها و نظم های مسئله آشکار شود تا به کمک آن بتوانیم پاسخ مسئله اصلی را بدهیم.)

-فصل هفتم:حدس وآزمایش،حدس هوشمندانه(حدس زدن پاسخ مسئله براساس موضوع مسئله انجام می شود.ازحدس زدن های بدون دلیل پرهیزکنید.)

-فصل هشتم:حذف حالت های نامطلوب(وقتی که تمام حالت های ممکن برای پاسخ یک مسئله را در نظرمی گیرید،می توانید با توجه به شرایط مسئله حالت های نامطلوب را کنار بگدارید تا به پاسخ برسید.

 

4-چهار واحد درسی:بالای هر درس یک تیتر یا عنوان وجود دارد که کلید واژه هستند.

هرواحددرسی ازسه قسمت تشکیل شده است.

ا-فعالیت2-کاردرکلاس3-تمرین

-در بعضی از صفحات درس ها کادرها یا باکس هایی در پایین صفحه وجود دارد.مانندکامل کن،حس بزن،انجام بده ولذت ببرو...که هدفشان این است که به نوعی تنوع ایجادشود و دانش آموزان از خستگی در بیایند وهمچنین اینکه یک مطلب جدیدی به آنها آموزش بدهیم.

4-مرورفصل:در پایان هر فصل یک مرور فصل وجود دارد که به نوعی می توان گفت در ارزشیابی دانش آموزان مفید است.وشامل قسمت های زیراست.

1-فرهنگ نوشتن:هدف این قسمت این است که دانش آموزان روابط بین درس ها بیان کنند و توجه بیشتری نسبت به آنها داشته باشندو احساس پراکندگی نکنند.دراین قسمت آموزگار نباید یک جواب را بگوید و دانش آموزان بخواهدهمان  را بنویسند.بگذاریم دانش آموزان خودشان برداشت خود را بنویسند حتی یک کلمه باشد.در این قسمت اگر دانش آموز شروع به نوشتن جواب به صورت عملیاتی کرد او را به سمتی هدایت کنیم که جملات خود را به صورت عبارت بیان کند.

2-تمرین:برای تثبت یادگیری دانش آموزان این قسمت لحاظ شده است و از دانش آموزان بخواهیم در خانه آنها را انجام بدهدوبعددر کلاس بررسی شود.

3-سرگرمی و معما:این قسمت مربوط به خانه می باشد ومعلم با توجه به شرایط کلاس آنها را بررسی می کند ومعلم اجباری برای بررسی آنها ندارد.

تذکر:آموزگار نباید از این قسمت برای ارزشیابی استفاده کند.

4-فرهنگ خواندن:هدف این قسمت این است که دانش آموزان بخوانند،درک کنندو از آنها استفاده کنند.وهمچنین تا حدودی مشکل مسئله های کلامی حل شود.

 

برای تدریس هر فصل به نکات زیر توجه شود.

1-آموزگار باید نقشه کلی فصل را در ذهن داشته باشد یعنی هر چهارواحد  درسی ،تا بهتر بتواند فصل را تدریس کند.

2-هر چهار واحد درسی را با تصویری که در ابتدای هر فصل وجود دارد ربط بدهیم.

 

مراحل تدریس یک واحد درسی:

1-ابتدا آموزش با یک تصویر شروع می شود و سوالاتی از دانش آموزان می پرسیم که این سوالات مربوط به 4واحد درسی هر فصل است .سوالات بیشتر تاکید روی کلید واژه درس ها یا همان عنوان ها دارد با این کار ما دانش آموز را برای فصلی که می خواهیم تدریس کنیم آماده می کنیم به عبارتی بهتر در تصویر کلید واژه های ما معنادار می شوند.

2-قبل از ورود به فعالیت واحد درسی باید یک فعالیت دست ورزی مربوط به همان فعالیت داشته باشیم که باعث می شود یادگیری بهتر و پایدارتر شودو مطلب در ذهن دانش آموزبماند.

تذکر:آموزگاران محترم توجه داشته باشند که فعالیت دست ورزی حتما از تجربه نزدیک دانش آموز باشد.به عبارتی ما فعالیت دست ورزی داشته باشیم که قابل لمس باشد واین فعالیت ما بسته به شرایط و محیط کلاس دارد.

3-برگشت به تصویر: دراین مرحله دانش آموزان کلید واژه ها ی واحد های درسی را درتصویر پیدامی کنند.آموزگار می تواندتصویری خارج از کتاب مرتبط با موضوع به دانش آموزان کلاس به آنها نشان دهد.

4-فعالیت:بعضی از واحدهای درسی یک فعالیت و بعضی بیش از یک فعالیت دارند.

5-کاردرکلاس:برای حل کاردرکلاس معلم نباید دانش آموز را اجبار کند که از کجای صفحه شروع کند

6-تمرین که دانش آموز در خانه انجام می دهد وبعد در کلاس بررسی می شود.

 

طراحی آموزشی فصل های کتاب سوم ابتدایی

ساعات تدریس ریاضی سوم در هفته 4ساعت می باشد.

فصل اول: این فصل یک ماه تدریس شود. چون در اکثر مدارس در هفته اول بنا به دلایلی همچون نبود معلم،نبود کتاب،مرور کلی کتاب سال قبل ؛عدم آمادگی دانش آموزان و....احتمالا تدریس صورت نمی گیرد.

فصل دوم تا هشتم : تدریس این هفت فصل هرکدام سه هفته طول می کشد.

دراینجا به طور نمونه روال تدریس یک فصل نشان داده شده است

هفته اول:عنوان و حل مساله درهفته اول تدریس شود

هفته دوم:حتما وارد تدریس واحد شماره 1شوید.باتوجه به شرایط کلاس حتی می توانیدواحد درسی2 را هم شروع کنید.

هفته سوم:2واحد درسی تدریس شود

هفته چهارم:دراین هفته یک واحد درسی+مرور فصل (ارزشیابی مستمر

 

الهی بخش سپاهی

 

 


  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc