تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 
اصلاحیه هاواشکالات چاپی کتاب ریاضی چهارم ابتدایی93-94

اشکالات و اصلاحیه های کتاب ریاضی چهارم دبستان 94-93

طی تماس تلفنی که با آقای دکتر قپاخلو گرفته شد ایشان به این موارد اشاره کردند که خدمت شما همکاران عزیز ارائه می گردد.

صفحه 59تمرین 5 بجای علامت مساوی ها در مقابل اعداد این ()علامت قرار داده شود،مثل کار در کلاس صفحه ی 12.

صفه 66، فعالیت ؛جمله ی می خواهیم با هر 3شاخه گل یک دسته گل درست کنیم . کلمه ی شاخه حذف و بجای آن دسته نوشته شود.

صفحه83،فعالیت؛ شکل نارنجی اول (مشابه نقاله) ضلع زاویه بر روی 50 نیست اصلاح شود .

صفحه 86 ،فعالیت ؛تمرین 2حالا 40دقیقه بعد از ساعت 7:50دقیقه را پیدا کنید در ای تمرین 40حذف شود وبجای آن 50نوشته شود.

صفحه 101قسمت کاردر کلاس اندازه درجه دماسنج بجای صفر9نوشته شود و عدد مخـلوط نه وهفت دهم نوشته شود . (اما به نظر من این مورد اگربجای 9 عدد 10نوشته شود بهتر است چون در دماسنج عدد نه نداریم)

صفحه 113،فعالیت؛ در عمل جمع که یک دهم ها به یک بسته یکی تبدیل شده اند یکی از یک دهم ها اضافه است ،حذف شود.

صفحه 128قسمت کاردر کلاس در شکل متوازی الاضلاع قاعده ابی رنگ اندازه نوشته شود.

در شکل لوزی اضلاع روبرو هم اندازه نمی باشند که در  واقه شکل لوزی نیست  پس خودتان اضلاع را اصلاح کنید تا شکل به صورت یک لوزی در بیایید.

در قسمت فعالیت همینن صفحه سوال 4 این قسمت از جمله حذف گردد(باکشیدن شکل مناسب).

صفحه 133قسمت کاردر کلاس شکل (مثلث)سمت چپ 5به عنوان ارتفاع محسوب شود.

صفحه،135فعالیت؛ محیط شکل آبی رنگ حساب نشود.

صفحه136، قسمت کار در کلاس شکل وسط 4ارتفاع به عنوان ارتفاع محسوب شود.

صفحه142،قسمت حل مسئله نمودار ارتفاع باید برروی 107باشد که اشتباهی بر روی       است.

                                      

 


  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : سه شنبه 9 دی 1393׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc