تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

تو كز محنت دیگران بی غمی

معلم اسم دانش آموز را صدا كرد، دانش آموز پای تخته رفت ، معلم گفت: شعر بنی آدم را بخوان ، دانش آموز شروع كرد:
بنی آدم اعضای یكدیگرند
كه در آفرینش ز یك گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
به اینجا كه رسید متوقف شد ،معلم گفت: بقیه اش را بخوان! دانش آموز گفتیادم نمی آید ، معلم گفت: یعنی چی ؟این شعر ساده را هم نتوانستی حفظ كنی؟دانش آموز گفت:آخر مشكل داشتم مادرم مریض است و گوشه ی خانه افتاده ،پدرم سخت كار میكند اما مخارج درمان بالاست، من باید كارهای خانه را انجام بدهم و هوای خواهر برادرهایم را هم داشته باشم ببخشید، معلم گفت: ببخشید همین؟! مشكل داری كه داری باید شعر رو حفظ میكردی مشكلات تو  به من مربوط نمیشه! در این لحظه دانش آموز گفت:

تو كز محنت دیگران بی غمی  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : شنبه 22 تیر 1392׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc